Zorg over pensioen is noodzakelijk, DVB kan u helpen te ontzorgen!

VOORBURG – De pensioenfondsen krabbelen een klein beetje uit het financiële dal, maar de reserves blijven klein. Vrijwel geen enkel fonds kan de pensioenen dit jaar aanpassen aan de stijgende prijzen.

De dekkingsgraden van de pensioenfondsen over 2016 zijn onvoldoende om zo’n aanpassing aan het prijspeil (de indexatie) te betalen.

Gaston Hendriks, financieel planner van het bureau KapitaalMeester, vindt het ook hoognodig tijd dat iedereen even gaat nadenken over zijn oude dag. Want het uitblijven van de indexatie heeft grote gevolgen; niet alleen voor gepensioneerden.

Jonge deelnemers

Het uitblijven van de indexatie treft jonge deelnemers van de pensioenfondsen zo mogelijk nog harder, rekent Gaston Hendriks voor. „Als er geen indexatie komt, worden álle pensioentoezeggingen gelijk gehouden. Dat geldt voor de pensioenen die nu worden uitgekeerd, maar ook voor de pensioenen die jongeren opbouwen voor de toekomst. Stel dat er een inflatie is van 2% en de indexatie blijft tien jaar uit, dan is jouw pensioen in de toekomst 20% minder waard.”

Hendriks, uitgeroepen tot Financieel Planner van het Jaar, ziet vooral bij jongeren grote gaten in de pensioenopbouw ontstaan. „Ach, het lijkt op korte termijn allemaal wel mee te vallen. Een procentje minder omdat indexatie wegblijft en ach, de prijzen gaan toch niet zo hard omhoog. Maar op de lange termijn werkt het wél hard door. En vergeet niet: een inflatie van 2% is over een langere periode heel normaal. Als indexatie dan al zes jaar achterwege blijft, is de de waarde van het pensioen veel minder.”

In het rood

De pensioenfondsen hebben het slecht gedaan in de afgelopen jaren. De zeer lage rente en de matige rendementen op de beurzen hebben de fondsen in het rood geduwd. De dekkingsgraden liggen bij vrijwel alle fondsen onder de grens die volgens De Nederlandsche Bank veilig is. De dekkingsgraad geeft aan hoeveel geld er is ten opzichte van de toegezegde pensioenen zowel aan gepensioneerden als aan werkenden.

Bij een dekkingsgraad van 100% is er precies voldoende geld in kas om de pensioenen te betalen. Veel grote fondsen zitten op dit moment beneden de 100%. De Nederlandsche Bank eist dat de fondsen ten minste een reserve hebben van zo’n 5% om de eerste klappen op te vangen. Voordat een fonds de pensioenen mag indexeren, moet de dekkingsgraad zo rond de 120% liggen. De fondsen die een dergelijke gezonde balans hebben, zijn zeldzaam.

De problemen in de sector zijn een belangrijke stimulans voor de fondsen om samen te gaan. Dat moet de kosten omlaag brengen. Het aantal pensioenfondsen daalt daarom razendsnel.

Reeks getallen

Gaston Hendriks begrijpt wel dat het nadenken over pensioen niet gemakkelijk is. „Als je een pensioenoverzicht krijgt van het pensioenfonds, dan zie je een reeks getallen. Dat is vaak al lastig te beoordelen, want wat krijg ik precies? Toch moet je dat een keer doen. Vraag om uitleg als je het niet begrijpt. En vergelijk het inkomen op de oude dag eens met jouw huidige inkomen.”

Voor mensen die echt vastlopen in de ingewikkelde papieren, heeft Hendriks een advies: „Ga naar een financieel planner. Ja, dat is preken voor eigen parochie, maar zo’n investering verdient zichzelf terug.”

In de meeste gevallen is het inkomen op de oude dag minder dan het inkomen tijdens het werkzame leven. Dat hoeft geen probleem zijn, zegt Hendriks nadrukkelijk, „Het gaat er om dat je weet welke lasten je hebt als je met pensioen bent. Zijn de kinderen het huis uit en is de hypotheek afgelost? Zo ja, dan kun je met veel minder toe. Maar heb je een huurhuis waarvan de huur jaarlijks met een paar procent omhoog gaat, dan is de situatie heel anders.”

Sparen

Een van de oplossingen waar de meeste reclame voor wordt gemaakt is het zogeheten sparen in de derde pijler, zoals een lijfrente. Hendriks zet een nadrukkelijk vraagteken bij deze methode. „Natuurlijk kan het fiscaal aantrekkelijk zijn, maar het geld zit vast. Ik vind het meestal nuttiger om zelf te sparen of vermogen op te bouwen via beleggen. Daarmee kun je altijd bij het geld komen en ben je financieel flexibel.”

Bron: De Telegraaf