Onderhoudslijst huurder / verhuurder

Onderhoud van uw woning … wie betaalt wat?

(deze onderhoudswijzer is onderdeel van de huurovereenkomst)

 

Informatie over de verdeling van onderhoudswerkzaamheden tussen huurder en verhuurder.

Als huurder heeft u met verhuurder een huurovereenkomst afgesloten. In deze huurovereenkomst zijn afspraken vastgelegd over de rechten en plichten. Onderhoud aan de woning hoort daar ook bij.

Deze informatie gaat voor een groot deel over de verdeling van onderhoudswerkzaamheden tussen huurder en verhuurder. De verschillende onderwerpen worden op alfabetische volgorde behandeld. We hebben geprobeerd op een overzichtelijke manier aan te geven welk onderhoud voor rekening van de verhuurder komt en welk onderhoud voor rekening van de huurder. Sinds 1 augustus 2003 is bij wet bepaald hoe het onderhoud tussen huurder en verhuurder is verdeeld. De exacte regels kunt u vinden in het besluit ‘Kleine herstellingen’ op de site van het Ministerie van VROM.

 

Algemene informatie

Verklaring gebruikte symbolen

Het onderhoud is uitgesplitst in twee categorieën, te weten:

V = verhuurder

H = huurder

SK = servicekosten

 

Algemene regels

  • Een huurder wordt geacht de woning overeenkomstig de daaraan gegeven bestemming van woonruimte te gebruiken als een goed huurder. In het Burgerlijk Wetboek wordt een aantal zaken genoemd die onder de verzorgingsplicht van de huurder vallen.
  • Alle onderhoud c.q. reparaties die het gevolg zijn van beschadigingen, vernielingen, ondeskundigheid en/of onjuist gebruik zijn altijd voor rekening van de huurder/bewoner.
  • De verhuurder moet ervoor zorgen dat de woningen in goede staat blijven.
  • Als het geven van toestemming door de verhuurder noodzakelijk is, moet deze toestemming altijd schriftelijk worden gegeven.

Het komt er dus op neer dat de huurder een zorgverplichting heeft en de verhuurder een instandhoudingverplichting.

 

Schade aan de woning

Door storm, brand, wateroverlast en inbraak kan schade ontstaan aan uw inventaris en het gebouw.

Schade aan uw inventaris is voor uw rekening, tenzij verhuurder nalatig is omdat zij niet gereageerd heeft op uw onderhoudsklacht. Voor alle schade (behalve brandschade) aan de binnenzijde van de woning gaat de wet ervan uit dat u de veroorzaker bent, tenzij u kunt aantonen dat u geen schuld heeft.

 

Onderhoud van A tot Z

Algemeen

  1. Alle onderhoud c.q. reparaties die het gevolg zijn van beschadigingen, vernielingen, H

ondeskundigheid en/of onjuist gebruik zijn altijd voor rekening van de huurder/ bewoner.

Slijtage ten gevolge van ondeskundig gebruik. H

Reparaties en vervanging van alle sleutels. H

  1. Als punt 1 niet van toepassing is geldt: onderhoud als gevolg van slijtage en ouderdom is

voor rekening van de verhuurder. V

Aanrecht

     Zie keuken

Achterpaden

     Zie paden

Afvoer

    Zie ook dak en dakgoot, hemelwaterafvoer, riolering

Reparaties aan dak afvoeren en goten. V

Voldoende schoonhouden van dak afvoeren en goten (voor zover bereikbaar) H

Schoonhouden van afvoeren van wastafels, douche, gootsteen, enz.

(voor zover bereikbaar) H

Reparaties en vervanging afvoersifons (zwanenhals) H

Reparaties en vervanging afvoerputten, douchepluggen en kettingen. H

Balkon

Onderhoud en reparatie aan balkons en balustrades V

Schoonhouden van het afvoerputje H

Ontstoppen van de afvoer H

Behang

   Zie ook: wanden en wandafwerking

Het gehele binnen schilderwerk, behang- en sauswerk H

Bel

Onderhoud en reparatie van individuele belinstallatie. H

Onderhoud aan gemeenschappelijk bellentableau en huistelefoon (intercom) V

Bestrating

Onderhouden en bestraten van tuin, carport en van paden die bij het huis horen H

Onderhouden van bestrating in gemeenschappelijke paden V

Schoonhouden van gemeenschappelijke paden H

Bomen

Snoeien en rooien van bomen; voor rooien is een kapvergunning van Bouw en

Woningtoezicht nodig (informeer bij Stadswerken) H

Brandgangen

Onderhouden van bestrating in brandgangen V

Schoonhouden van brandgangen H

Brievenbus

Reparaties aan brievenbus in eigen voordeur van eengezinswoning H

In portiek en gemeenschappelijke ruimten V

   Reparatie en vervanging brievenkastslot V

  1. Als de vervanging van het brievenkastslot het gevolg is van verlies van de

   brievenkastsleutel, dan is het voor rekening van de huurder

Buitentrappen

Onderhoud en reparatie van buitentrappen V

Schoonhouden van buitentrappen H

Centrale verwarming en combiketel

Algemeen onderhoud en reparaties cv-installatie en combiketel bij normaal gebruik SK

Bedienen, bijvullen en ontluchten van de cv-installatie en combiketel als mede onderhoud

aan resp. vervanging van vulslangen, wartels, sleutels en kranen. H

Voorkomen van bevriezing van cv-ketel en radiatoren H

Schade ten gevolge van bevriezing van cv-ketel en radiatoren H

Schoonhouden inblaasroosters en filters bij hete luchtverwarming V

Closet

Onderhouden en vernieuwen van de zitting, het deksel H Vernieuwen manchet of sok (de    aansluiting op het riool) V

Vernieuwen aansluiting valpijp op toilet en vernieuwen binnenwerk stortbak H

Repareren van de toiletspoeling H

Vastzetten losgekomen closetpot H

Onderhouden of vernieuwen van de closetpot H

Vernieuwen van closetpot en zitting t.g.v. slijtage (alleen bij totale slijtage) V

Container (vuil-)

Schoonhouden container en containerruimte H

Verplaatsen container naar/van vuilophaalplaats H

Dak en dakgoot

Onderhouden en vervangen van dakbedekking, dak doorvoer, dakgoten en afvoeren, V

dakluik en dakpannen na normale slijtage of ten gevolge van storm.

Voldoende schoonhouden van bereikbare goten en afvoeropeningen H

  1. Het betreden van daken door bewoners is verboden.

Voldoende schoonhouden van overige goten en afvoeropeningen V

Dakramen

 Zie hang- en sluitwerk

Deuren en ramen

 Zie ook: hang- en sluitwerk

Herstellen van buitendeuren en –ramen bij houtrot of door normale slijtage V

Herstellen of vervangen na het uitwaaien van buitendeuren of –ramen H

Herstellen binnendeuren en deuren van vaste kasten (incl. hang- en sluitwerk) H

Vervangen van glas in binnendeuren. H

Schilderen van binnendeuren en de binnenkant van buitendeuren en – ramen H

Deuropener

Zie ook: huistelefoon

Repareren en vervangen van elektrisch bediende deuropeners en huistelefooninstallaties V

(intercom)

Douche

Zie ook: afvoer

Repareren en vervangen van doucheslang, handdouche, opsteekhaak en koppelstuk. H

(Basis) onderhoud en reparaties van door verhuurder geleverde douchecabine. H

Vervanging van door verhuurder geleverde douchecabine als gevolg van nalatigheid en on-

oordeelkundig gebruik door huurder. H

Elektriciteit

Reparatie en vervanging van elektrische installatie, voor wat betreft groepenkast, V

bedrading en aarding.

Reparaties aan elektrische installatie door overbelasting of zelf aangebrachte H

uitbreidingen.

Reparaties aan deurbellen, schakelaars, contactdozen (stopcontacten) in de woning H

en de bijbehorende berging.

Vervangen van zekeringen (stoppen) en lampen die op de woninginstallatie zijn H

aangesloten.

Reparaties aan elektrische installaties in gemeenschappelijke ruimten V

Entreeportalen

Zie gemeenschappelijke ruimten

Erfafscheiding

Zie ook: tuinen

Reparaties van erfafscheiding -indien bij aanvang van de huur erfscheidingen aanwezig V

zijn- met uitzondering van heggen en hagen en het vervangen van of rechtzetten

(of rechthouden) van kapotte planken of segmenten van houten erfafscheidingen.

Snoeien van heggen en hagen en vervangen van dode beplanting. H

Overig onderhoud van erfafscheidingen (waaronder beitsen en verven) H

Indien tussentijds door huurder aangebracht H

Gas

Verzoeken tot reparaties aan gasleidingen buitenshuis tot de meter meldt u bij uw

energieleverancier.

Vervangen of repareren van binnen gasleidingen en gaskranen, voor zover die V

oorspronkelijk tot de woning behoren.

Aansluiten van gasapparaten, kookstel en gaskachel. H

Onderhoud en reparaties aan extra door bewoner aangebrachte binnen gasleidingen en H

gaskranen.

Gemeenschappelijke ruimten

Schoonhouden van portiek, trappenhuis, liften en gemeenschappelijke gangen H

(is in sommige gevallen in de servicekosten begrepen).

Elektraverbruik verlichting/lift en vervangen lampen in gemeenschappelijke ruimten. H

Repareren van vloeren, wanden, plafonds, trappen, balustrades en hekken in

trappenhuizen, gangen van bergruimtes, entreeportalen etc. V

Schilderwerk geheel, hang- en sluitwerk aan ramen en deuren. V

Onderhoud en reparatie van algemene verlichting in gangen, portieken, trappenhuizen en

entreeruimten. V

Vervangen lampen van verlichting algemene ruimten. H

Repareren van centrale briefkasten en drukbellen (zie brievenbus)

Bijmaken, vervangen van sleutels en sloten van centrale briefkasten (zie brievenbus)

Glas

Vervangen van beschadigde of gebroken beglazing. H

Gootsteen

Zie ook: keuken

Ontstoppen van de afvoer voor zover bereikbaar. H

Vervangen van het roostertje in de gootsteen. H

Goten

Zie dak en dakgoot, hemelwaterafvoer

Graffiti buiten de woning

Voor zover bereikbaar voor een huurder en geen noemenswaardige kosten. H

Overig. V

Hagen en heggen

Zie tuinen

Hang- en sluitwerk

Repareren van deurkrukken/scharnieren/sloten/raamboompjes op deuren en ramen. H

Repareren van postkastsloten (zie brievenbus).

Repareren van hang- en sluitwerk van binnendeuren. H

Repareren van hang- en sluitwerk, sloten en espagnoletten van buitendeuren en ramen. H

Vervangen van sloten en sleutels als gevolg van afgebroken sleutels of verloren gaan van H

sleutels, ook buiten de schuld van de huurder.

Smeren van sloten en scharnieren in de woning en de bijbehorende berging H

(cilindersloten behandelen met grafiet of speciale slotspray).

Hemelwaterafvoer

Ontstoppen van hemelwaterafvoeren (regenpijpen) voor zover bereikbaar. H

Huistelefoon (intercom)

Zie ook: deuropener

Onderhoud en reparatie van de huistelefoon. V

Kasten

Zie ook: deuren en ramen

Repareren van ingebouwde kasten, losse kasten en kastwanden. H

Repareren van hang- en sluitwerk vaste kasten. H

Keuken

Zie ook: afvoer

Repareren en voortijdige vervanging van keukenblok en aanrechtblad. H

Repareren, vervangen van keukenladen, ladegeleiders, scharnieren en sluitingen van H

keukenkastdeurtjes.

Onderhoud, reparatie en eventuele vervanging van door, of in opdracht van huurder H

aangebrachte extra keukenelementen en –onderdelen

(Basis) onderhoud, reparatie en eventuele vervanging van door verhuurder geleverde keuken-

apparatuur. H

Herstellen van kitvoegen en tegels rips. V

Kitvoegen

Zie douche, keuken, toilet

Kozijnen

Zie hang- en sluitwerk

Schilderen en onderhouden van de buitenkant van buitenkozijnen. V

Vervangen van buitenkozijnen bij aantasting door houtrot. V

Schilderen van de binnenkant van de buitenkozijnen. H

Schilderen van alle binnen kozijnen. H

Schoonhouden van kozijnen aan binnen- en buitenkant. H

Repareren binnen kozijnen. V

Kranen

Repareren van kranen, incl. vervangen van het kraanleertje. H

Schoonhouden en gangbaar houden van hoofdkraan en kranen. H

Repareren van hoofdkranen (kranen tussen woning en gas- en waternet) V

Lekkage

Herstellen van lekkage aan leidingen, mits niet het gevolg van schade of bevriezing. V

Leuningen

Onderhoud en reparatie aan leuningen van trappen in gemeenschappelijke ruimten. V

Opnieuw vastzetten van loszittende leuningen van trappen in de woning. H

Lift en liftinstallatie

Onderhouden en repareren van de lift. V

Opheffingen storingen. V

Opheffen storingen buiten werktijd en elektraverbruik. H

Ligbad

Schoonhouden van en kleine reparaties aan een ligbad. H

Luchtrooster

Reparaties aan ontluchtings-/ventilatieroosters en afzuigkappen. V

Schoonhouden en vervangen van filters in afzuigkap en in luchtroosters in raam, H

kozijn of buitengevel.

Mechanische ventilatie

Reparatie van de mechanische ventilatie. V

Schoonhouden inblaasroosters van luchtverwarming en warmteterugwinning. V

Schoonhouden en vervangen ventilatieventielen van mechanische afzuiging. H

Metselwerk

Onderhoud en reparatie van buitenmetselwerk. V

 

 

 

Ongedierte

Bestrijden van ongedierte zoals wandluizen, (farao)mieren, torren, kevers, muizen, zilvervisjes en vlooien, H

Bestrijden van houtworm, boktor, huiszwam, wespen, bijen, horzels, kakkerlakken en V

faraomieren in de constructie van de woning, bij niet of te laat melden wordt de huurder aansprakelijk gesteld voor verspreiding van kakkerlakken en faraomieren over meer woningen. H

Pannen

Voor dakpannen: zie dak en dakgoot

Paden

Onderhouden en herstellen van paden die bij de aanvang huur aanwezig zijn of door H

verhuurder aangebracht zijn, tenzij het aanzienlijke gebreken betreft aan het gehuurde.

Herstellen van ernstige grondverzakkingen bij paden die bij de woning horen. V

Onderhouden en herstellen van gemeenschappelijke paden V

Het vegen van gemeenschappelijke paden. H

Parket (laminaat)

Het leggen van parket -ook los meeneemparket (laminaat) is toegestaan als aangetoond

kan worden dat de contactgeluidsisolatie van de kale vloer en vloerbedekking een waarde

bereikt van Ico = 10 dB of minder. Of middels een certificaat afgegeven door een

vloerbedekking specialist. H

Plafonds en plafondafwerking

Repareren van plafondconstructies en loszittend stucwerk (evt. met gipsplaten) V

Repareren van plafonds en stucwerk door beschadigingen (gaten, pluggen, etc.) H

Schilderen en/of sausen van plafonds. H

Onderhouden en repareren van door huurder aangebrachte vaste plafondafwerking H

(betimmering, sierpleister etc.)

Planchet

Onderhouden of vervangen van het planchet (plaatje onder de spiegel) H

Plinten

Onderhoud, reparatie of vervanging van plinten. H

Ramen

Zie hang- en sluitwerk

Zie ook: deuren en ramen

Regenpijp

Zie hemelwaterafvoer

Riolering

Zie ook: afvoer

Ontstoppen en/of repareren van riolering na verzakking en bij technische gebreken. V

Schoonhouden en ontstoppen van rioolleidingen (voor zover bereikbaar), putten en H

afvoeren.

Ontstoppen van de gemeenschappelijke riolering als gevolg van onjuist gebruik. H

Ruiten

Zie deuren en ramen

Sanitair

Zie ook: closet, douche, kranen

Onderhoud en vervanging van planchet, spiegel, toiletbril, toiletrolhouder, zeepbakje, H

haakjes, rekken en overige sanitaire toebehoren.

Sausen

Sausen en witten van plafonds en wanden in de woning. H

Schakelaars

Zie ook: elektriciteit

Repareren van schakelaars en stopcontacten. H

Scharnieren

Zie hang- en sluitwerk

Schilderen

Schilderen binnen de woning en in de berging. H

Schilderen aan de buitenzijde. V

Schoorstenen

Repareren van schoorstenen en ventilatiekanalen. V

Repareren van schade door stoken van hout, open haarden en allesbranders. H

Het vegen van schoorstenen eens per 4 jaar. H

Schuren en bergingen

Zie ook: dak en dakgoot

Herstellen van bergingsvloeren. V

Repareren van het dak van een schuur of berging. V

Buitenschilderwerk van een schuur of berging. V

Binnen schilderwerk van een schuur of berging. H

Sleutels

Zie hang- en sluitwerk

Sloten

Zie hang- en sluitwerk

Spiegels

Vervangen van spiegels na beschadiging of verwering. H

Stopcontacten

Zie elektriciteit, schakelaars

Stortbak

Zie closet, sanitair

Stucwerk

Zie ook: plafonds en plafondafwerking

Herstellen van stucwerk (stukadoorswerk) als het los komt van zijn ondergrond. V

Herstellen van het stucwerk na beschadiging door zelfwerkzaamheden, pluggen en gaten. H

Sifon (zwanenhals)

Zie afvoer, keuken

Tegels

Zie ook: bestrating

Repareren en vervangen van wand- en vloertegels na beschadiging. H

Repareren van loszittend tegelwerk. V

Terrassen

Zie tuinen

Tochtstrippen

Onderhouden en vervangen van tochtstrippen indien bij aanvang huur aanwezig H

(bijvoorbeeld aluminium en kunststof ramen)

Toilet

Zie closet, sanitair, stortbak

Trappen

Zie ook: leuningen, vlizotrap

Repareren van trappen in de woning. V

Tuinen

Zie ook: bomen, erfafscheidingen, paden

Ophogen terrassen. H

Ophogen en repareren van zelf aangebrachte extra bestrating. H

Nieuwe tuinaanleg na ophoging. H

Onderhouden van eigen groenvoorziening. H

Onderhoud heggen achterzijde woning en heggen als scheiding tussen tuinen. H

Vensterbanken

Klein herstellingen aan vensterbanken. H

Ventilatie

Zie ook: luchtrooster, mechanische ventilatie

Repareren van ventilatiekanalen. V

Schoonmaken van ventilatiekanalen in geval van verstopping. H

Verlichting

Onderhoud en reparatie buitenverlichting op galerijen en portieken V

Vervanging van lampen e.d. in buitenverlichting op galerijen en portieken H

Onderhoud, reparatie en eventuele vervanging van door huurder aangebrachte buiten-

en binnenverlichting H

Vlizotrap

Onderhouden van de vlizotrap. H

Vloeren en vloerafwerking

Onderhouden en herstellen van de vloerconstructie en dekvloer als:

– reparaties aan vloerbalken en vloerdelen V

– reparaties aan de losliggende cementdekvloeren en tegelvloeren V

Onderhoud en reparaties van door huurder aangebrachte vaste vloerafwerking. H

Reparatie t.g.v. beschadiging bij verwijdering van de door de huurder aangebrachte H

vloerafwerking.

Bijzondere voorzieningen aan vloer t.b.v. het leggen van parket, linoleum etc. H

Het leggen van parket is alleen toegestaan als aan bepaalde voorwaarden wordt

voldaan.

Vlotter

Zie closet, sanitair

Wanden en wandafwerking

Zie ook: plafond en plafondafwerking, stucwerk

Repareren van loszittend stuc- en tegelwerk, beton emaillens en herstel grote scheuren. V

Onderhouden en repareren van door de huurder aangebrachte vaste wandafwerkingen H

tegels, betimmeringen, textiel etc.)

Repareren van stuc-/tegelwerk/beton emaille door beschadiging, gaten, pluggen, H

onoordeelkundig verwijderen behang, krimpscheuren, etc. en herstellen van sauswerk

Vervangen behang, behang gereedmaken van de ondergrond. H

Warmwatertoestellen

Zie ook: centrale verwarming en combiketel

Onderhoud geiser of boiler. H

Wastafels

Zie sanitair

Waterleiding

Zie ook: kranen, sanitair

Repareren van warm- en koud waterleidingen, uitgezonderd kranen. V

Onderhoud van door de bewoner extra aangelegde waterleidingen en kranen. H

Voorkomen van bevriezing en herstellen schade na bevriezing. H

WC

Zie closet

Zeepbakje

Herstellen van het zeepbakje na beschadiging. H

Zwanenhals

Zie afvoer, sifon